Ekskurzija.ba

Kratki rafting

Dužina: 6 kilmetara
Cijena: 50 BAM
Doručak Ne
Ručak UKLJUČENO
Dolazak: Po dogovoru
*NAPOMENA: Za organizaciju su potrebne minimalno dvije osobe.
bebe free
djeca do 5 godina 50%

Dugi rafting

Dužina: 18 kilmetara
Cijena: 80 BAM
Doručak UKLJUČENO
Ručak UKLJUČENO
Dolazak: Najkasnije do 10 h
*NAPOMENA: Za organizaciju su potrebne minimalno dvije osobe.
bebe free
djeca do 5 godina 50%

Zimski rafting

Dužina:6 kilmetara
Cijena:80 BAM
DoručakDA
RučakUKLJUČENO
Dolazak:Po dogovoru
*NAPOMENA: Za organizaciju su potrebne minimalno dvije osobe.
bebe free
djeca do 5 godina 50%

Po dogovoru moguće je realizovati transport od vrata do vrata.