Ekskurzija.ba

Izleti

Short adventure

0
KM
Short adventure
09:00 Start Noina Arka
10:00 Doručak
11:00 Pansion
12:00 Rafting 6 km
14:00 Ručak Noina Arka
15:00 Slobodne aktivnosti
16:00 Finsih Noina arka

Village tour

0
KM
Village tour
09:00 Start Noina Arka
10:00 Doručak
11:00 Pansion
12:00 Obilazak sela
13:00 Vodopad Crni Vir
13:15 Nekropola stećaka
13:30 Kupanje na jednoj od plaža
14:00 Ručak Noina Arka
15:00 Slobodne aktivnosti
16:00 Finsih Noina arka

Konjic tour

0
KM
Konjic tour
09:00 Start Noina Arka
10:00 Doručak
11:00 Pansion
12:00 Titov bunker
13:00 Kafa ili piće u Konjicu
13:15 Zavičajni muzej Konjic
13:30 Muzej drvorezbarstva
14:00 Ručak Noina Arka
15:00 Slobodne aktivnosti
16:00 Finsih Noina arka

Adventure 1

0
KM
Adventure 1
09:00 Start Noina Arka
10:00 Doručak
11:00 Pansion
12:00 Rafting 18 km
14:00 Ručak Noina Arka
15:00 Slobodne aktivnosti
16:00 Finsih Noina arka

Adventure 2

0
KM
Adventure 2
09:00 Start Noina Arka
10:00 Doručak
11:00 Pansion
12:00 Rafting 18 km
14:00 Ručak Noina Arka
15:00 Slobodne aktivnosti
16:00 Večera i druženje
16:00 Spavanje i doručak
16:00 Finsih Noina arka

Herzegovina tour

0
KM
Herzegovina tour
09:00 Start Noina Arka
10:00 Doručak
11:00 Pansion
12:00 Rafting 18 km
14:00 Ručak Noina Arka
15:00 Slobodne aktivnosti
16:00 Večera i druženje
16:00 Spavanje i doručak
16:00 Finsih Noina arka

Olympic tour

0
KM
Olympic tour
09:00 Start Noina Arka
10:00 Doručak
11:00 Pansion
12:00 Hadžići
14:00 Igman
15:00 Bjelašnica
15:00 Ručak - roštilj na Bjelašnici
15:00 Jahorina kafa
16:00 Finsih Noina arka

Komparacija

  • S.A.
  • V.T.
  • K.T.
  • A.D. 1
  • A.D. 2
  • H.T.
  • O.T.
S.A.V.T.K.T.A.D. 1 A.D. 2H.T.O.T.
BAM50
/per person
BAM50
/per person
BAM80
/per person
BAM80
/per person
BAM120
/per person
BAM100
/per person
BAM110
/per person
Pansion
Polu pansion
Spavanje
Doručak
Ručak
Večera
Rafting
Obilazak sela
Vodopad Crni vir
Kuptanje na jednoj plaži
Nekropola stećaka
Posjeta Titovom bunkeru
Izlet Mostar
Izlet Konjic
Izlet olimpijske planine
Book nowBook nowBook nowBook nowBook nowBook nowBook now